Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, przygotowaliśmy kilka wariantów inwestycji w nieruchomości. Aby rozpocząć przygodę z inwestowaniem w nieruchomości wystarczy 20.000 PLN. Inwestowanie w nieruchomości na wynajem z Grupą 3KF to bezpieczna i opłacalna forma inwestycji z gwarancją zwrotu. Żadnych ukrytych kosztów, realne inwestycje, wysoki i pewny zysk to walory opracowanych przez nas ofert inwestycyjnych.

Najważniejsze cechy naszej oferty:

  • Zapewniamy wyższe zyski od alternatywnych inwestycji o niskim poziomie ryzyka;
  • Nie inwestujemy w papiery wartościowe, nie udzielamy poręczeń ani gwarancji;
  • Kapitał w 100% zabezpieczony jest realnymi aktywami;
  • Zapewniamy szybką możliwość odzyskania całości zainwestowanego kapitału;
  • Odpowiednia struktura portfela nieruchomości gwarantuje sprawne zarządzanie płynnością finansową Spółki;
  • Zarządzanie nieruchomościami prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę pracowników i współpracowników;
  • Z 3KF inwestować mogą osoby w ogóle nie znające rynku nieruchomości;

 

Dlaczego warto inwestować z Grupą 3KF ?

Bezpieczna inwestycja

Wysoka stopa zwrotu

Pełna obsługa nieruchomości

Brak ukrytych kosztów

Zabezpieczenie hipoteką

Pasywny dochód

Wariant I
Zarabiaj na flipach

Wariant I polega na użyczeniu kapitału niezbędnego do zakupu nieruchomości przeznaczonej do dalszej sprzedaży. Minimalny wkład w tym wariancie to 300.000 PLN. Taka forma inwestycji umożliwia zysk w wysokości nawet 20% rocznie, a realny zwrot środków następuje zazwyczaj w okresie od 2-5 miesięcy.

Wariant II
Zarabiaj na wynajmie

Wariant II to zakup specjalnie przygotowanej do wynajmu nieruchomości oraz jej powierzenie nam w celu zarządzania. Wynagrodzenie w formie gwarantowanego czynszu wypłacane jest co miesiąc, a zabezpieczeniem inwestycji jest akt własności nieruchomości. Gwarantujemy umowę zarządzania nieruchomością na okres 10 lat ( z możliwością przedłużenia) co oznacza gwarantowany zysk na poziomie 80 % – 100 %. Inwestycje w tym wariancie wymagają minimalnego kapitału w wysokości  20.000 PLN.

Kalkulator zysku

min. 20 000 zł
max. 1 000 000 zł

Zarabiasz miesięcznie: 2500.00

Zarabiasz rocznie: 30000.00

Stopa zwrotu: 15 %

Kalkulator przedstawia przykład zwrotu z zainwestowanych środków. Każdą inwestycję należy traktować indywidualnie. Aby poznać szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami którejkolwiek z ofert, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.
Zapewniamy, że przedstawimy w pełni rzetelną i przejrzystą ofertę.

Nasze oferty skierowane są zarówno do osób poszukujących bezpiecznych, a zarazem przynoszących realne zyski inwestycji, jak również do osób pragnących uzyskać wolność finansową dzięki inwestowaniu w nieruchomości.